Privat

Vestforbrænding udvider fjernvarmenettet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis du bor i et af de områder, hvor vi etablerer fjernvarme kan vi tilbyde dig at blive kunde hos os og få adgang til vores lave priser på enkel og bæredygtig fjernvarme.

Det er generelt en god forretning at skifte gas og olie ud med fjernvarme. Vestforbrænding har over de seneste år løbende sat fjernvarmeprisen ned, og ifølge Energitilsynet er Vestforbrænding blandt de fjernvarmeselskaber, der tager den laveste pris for fjernvarmen (www.energitilsynet.dk). Vestforbrændings pris er på 10.919 kr. årligt inkl. moms for et standardhus på 130 kvadratmeter med et gennemsnitsforbrug på 18,1 MWh. På Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk kan du beregne, hvad du kan spare ved at skrifte fra en opvarmningsform til en anden.

Hvis din ejendom ligger i et område, hvor etableringen af fjernvarme er godkendt, kan Vestforbrænding også hjælpe dig med at få din egen præcise beregning af, hvor meget du kan spare ved at skifte.

Fjernvarme er nem varme
Skru op og ned på termostaten. Det er stort set det eneste, du skal gøre, når du har fået fjernvarme i boligen. Hjemme hos dig passer fjernvarmen sig selv, og det er Vestforbrænding, der sørger for, at der altid er varme og varmt vand.

Dit forbrug bliver aflæst af Vestforbrænding, så du ikke skal bruge tid og kræfter på at aflæse. Det sker helt automatisk via den måler, vi sætter op hos dig. Du kan desuden følge dit forbrug online med en personlig adgangskode, hvor du kan se dine regninger og dit forbrug.
 
Fjernvarmeveksleren er stort set vedligeholdelsesfri og har en lang levetid på mindst 20 år. Installationen er lydløs, uden lugtgener og den fylder meget lidt.


Husk håndværkerfradrag og energitilskud

Hvis du har et forbrug på mindre end 40 MWh/år, skal du selv betale de faktiske omkostninger for etablering af stikledningen fra vejen og ind til din bolig. Du kan dog få fradrag for den del af stikledningsbidraget, som består af arbejdsløn – det såkaldte ”håndværkerfradrag”.

Inden du skifter til fjernvarme, er det desuden en god idé at søge om energitilskud. Tilskuddet kommer fra energiselskaberne, der ”opkøber” energibesparelser. Nogle energiselskaber giver også tilskud til energibesparelser, der opnås ved konvertering til fjernvarme fra andre varmekilder. 

Listen over energiselskaber, der giver tilskuddet, kan findes på energihjem.dk. På hjemmesiden kan du også læse mere om tilskudsordningen, se hvad du kan få i tilskud, og hvordan du søger. Husk at kontakte energiselskabet og få en skriftlig aftale, før arbejdet med at etablere fjernvarme sættes i gang.

 
Hvis du ikke kan få fjernvarme
På nuværende tidspunkt er det desværre ikke samfundsøkonomisk rentabelt for Vestforbrænding at forsyne villakunder med fjernvarme. Derfor kommer fjernvarme endnu ikke ud til alle dele af Lyngby-Taarbæk Kommune. Ønsker du vedvarende energi i et område, der ikke får fjernvarme, kan vi anbefale alternative opvarmningsformer.
 
Vestforbrænding har udarbejdet et idékatalog, som beskriver de alternative vedvarende energikilder, der findes på markedet. Du kan downloade en PDF-version af idékataloget.