Priser

Fjernvarme er en nem og miljørigtig opvarmningsform. Samtidig kan du spare mange penge, hvis du skifter fra el, olie eller gas.

Du kan se de seneste priser for fjernvarme fra Vestforbrænding på vestfor.dk/fjernvarme/priser

Blandt de billigste
Vestforbrænding har over de seneste år løbende sat fjernvarmeprisen ned, og ifølge Energitilsynet er Vestforbrænding blandt de fjernvarmeselskaber, der tager den laveste pris for fjernvarmen (www.energitilsynet.dk). I følge Energitilsynets statistik over fjernvarmepriser er Vestforbrændings pris 10.919 kr. årligt inkl. moms for et standardhus på 130 kvadratmeter med et gennemsnitsforbrug på 18,1 MWh. 

Prisen på fjernvarme er lovreguleret, hvilket betyder, at prisen på fjernvarme ikke må overstige de faktiske omkostninger til produktion og distribution af varme.

Hvordan beregnes min fjernvarmepris?
Din regning fra Vestforbrænding består af en fast pris og en variabel pris, der afhænger af dit løbende forbrug. Den faste pris bliver beregnet ud fra gennemsnittet af, hvad du har brugt af varme de sidste tre år. Den variable del af regningen reguleres hvert år ved årsopgørelsen.