FAQ

Få svar på dine spørgsmål om udvidelsen af fjernvarmenettet i Lyngby-Taarbæk Kommune

1. Hvornår kommer der fjernvarme til Lyngby?
Det vil ske i etaper. Etape A vil som udgangspunkt blive etableret i perioden 2013-2018. Etape B1 blev vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune i starten af 2017. Gravearbejdet gik i gang i 2017. I 2018 tager Lyngby-Taarbæk Kommune efter planen stilling til Etape B2. Vestforbrænding udarbejder først en overordnet tidsplan over B2, når projektforslaget er endeligt vedtaget. 

2. Hvornår kommer der fjernvarme til min adresse?
Det kan vi ikke sige helt præcist endnu. Vi begynder med etape A, som er godkendt af kommunen. Se på kortet her, hvad etape A dækker. Tidshorisonten for omstillingen kan variere, men målet er naturligvis, at det ikke varer længere end højst nødvendig fra det indledende møde, til fjernvarmen er installeret. Enkelte gange kan processen med godkendelse af fjernvarmeprojektet, udlægning af rør og etablering af kundeinstallationer dog løbe over flere år.
 
Du kan altid holde dig orienteret om udbygningsplaner, gravearbejde, møder og events via hjemmesiden.
 
3. Er der tilslutningspligt til fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune?
Nej, der er ikke tilslutningspligt til fjernvarme i områder, Vestforbrænding forsyner. Det står dig frit for, om du ønsker at takke ja til tilbuddet om fjernvarme.
 
4. Hvorfor er det gratis at få fjernvarme for store aftagere og ikke for mindre aftagere?
Konvertering til fjernvarme er ikke gratis for alle, fordi at vi som offentlig virksomhed er afhængig af, at vores projekter bliver godkendt af vores ejerkommuner. Det er ganske enkelt for dyrt for samfundet at konvertere mindre kunder, hvorfor disse kunder selv skal betale stikledning og fjernvarmeunit.

5. Hvad med de områder, der ikke får fjernvarme?
Vi regner med, at størstedelen af kommunen, hvor der en vis bebyggelsestæthed (typisk mange rækkehuse, etageboliger og erhverv), vil kunne få fjernvarme inden for en længere årrække. 
Typiske villaområder vil foreløbig skulle forsynes med naturgas. På lang sigt vil de ud fra de foreløbige analyser skulle have fjernvarme eller individuelle gode varmepumper (f.eks. jordvarme) til opvarmning. Du kan downloade en brochure over alternative opvarmningsformer.

6. Hvordan følger jeg med i projektet?
Nyheder og opdateringer i projektet vil blive annonceret på hjemmesiden. Datoer for møder og anden information vil ligeledes være informationer, du kan finde på hjemmesiden, i lokalavisen og i vores nyhedsbrev. Nyheder kan du finde her.

Skriv til fjernvarme-ltk@vestfor.dk, hvis du ønsker at modtage information om møder og andre nyheder vedrørende fjernvarmeprojektet.
 
7. Hvad hvis mit nuværende olie- eller naturgasfyr går i stykker?
Forsøg at kontakte en VVS-installatør og hør, om der er mulighed for at forlænge fyrets levetid.
Hvis du har problemer med en utæt, nedgravet olietank, kan du kontakte Lyngby-Taarbæk Kommune på tlf.: 45 97 35 00 eller skrive til miljoplan@ltk.dk
 
8. Hvad er Strategisk Energiplan?
Strategisk energiplan fastlægger hvilken varmeforsyning, der er mest optimal i de forskellige bydele - fjernvarme eller en anden slags forsyning.
 
Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2012 Strategisk Energiplan, der beskriver kommunens visioner på energiområdet. Planen giver et foreløbigt bud på hvilke tiltag, der skal iværksættes for at realisere den grønne omstilling af hele Lyngby-Taarbæk Kommune. 

9. Hvordan bliver et fjernvarmeprojekt godkendt?
For de områder, der skal have fjernvarme, skal der udarbejdes et projektforslag, der skal godkendes af kommunen før Vestforbrænding kan påbegynde anlægsarbejdet. Vestforbrænding har fået godkendt projektforslag etape A, som omhandler dele af Lyngby syd, midtbyen og videre op til Fortunen og Carlshøj, og Etape B1, som omfatter Novozymes nye byggeri ved Dyrehavegård, kommende nye bygninger langs Helsingørmotorvejen og Hjortekær, Eremitageparken og Trongårdskolen . På dette kort kan du se, hvilke områder etape A og B1 dækker, og om din ejendom er med i de første udrulningsplaner.
 
10. Hvor kan jeg få yderligere oplysninger?
Du kan læse mere på www.vestfor.dk/fjernvarme eller kontakte salgskonsulent Vibeke Kristoffersen på  44 85 71 98/vbk@vestfor.dk eller Mette Hammerstrøm på 44 85 71 83/meh@vestfor.dk, hvis du har spørgsmål.