Erhverv

Vestforbrænding er en af de billigste fjernvarmeleverandører i Danmark. Samtidig med, at du sparer på varme- og vedligeholdelsesregningen, kan du sænke din ejendoms CO2-udslip med minimum 75 % om året.

Vestforbrænding udvider fjernvarmenettet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis din ejendom ligger i det nye fjernvarmeområde, kan vi tilbyde dig at blive kunde hos os og få adgang til vores lave priser på enkel og bæredygtig fjernvarme.

Det er lovbestemt, at prisen på fjernvarme ikke må overstige de faktiske omkostninger ved fjernvarmeproduktionen. Du er altså sikret en lav pris også i fremtiden.
 
Gratis etablering
Hvis din ejendom ligger i et nyt fjernvarmeområde og har et forbrug over 40 MWh (svarer til ca. 4.000 Nm3 naturgas og ca. 4.500 liter fyringsolie), kan vi tilbyde at etablere stikledning og fjernvarmeinstallation gratis, når vi alligevel lægger fjernvarmerørene i jorden. I enkelte tilfælde kan der være yderligere omkostninger forbundet med konverteringen.

Mindre CO2 og mere bæredygtighed
Vestforbrænding er en miljøvirksomhed, og vi tager vores ansvar for miljøet alvorligt. Udledningen af CO2 er betydeligt lavere ved opvarmning med fjernvarme fra affaldsforbrænding end ved opvarmning med olie eller gas. Fjernvarme fra Vestforbrænding udnytter overskudsvarmen fra affaldsforbrænding, og løser dermed to miljøudfordringer – affald og varme – på én gang.

Spar tid på vedligehold
Et fjernvarmeanlæg har en lang levetid. Når det først er tilsluttet, kræver det færre eftersyn og mindre vedligeholdelse end olie- og naturgaskedler. Så der er også penge at spare på driften.

Når vi installerer dit nye fjernvarmeanlæg, kan du tegne en attraktiv serviceaftale med Vestforbrænding. Så sørger vi for, at dit anlæg justeres og vedligeholdes optimalt. Dette giver den mest effektive udnyttelse af varmen.

Fjernvarme er en velafprøvet teknologi, og vi oplever yderst sjældent nedbrud og driftsstop. Så fjernvarme er også lig med høj forsyningssikkerhed.

Vær i god tid ved nybyggeri
Hos Vestforbrænding kan vi se, at mange, der bygger nyt i de områder, vi forsyner med fjernvarme, desværre ofte for sent får ansøgt om at overgå til fjernvarme. Fra vi modtager et ansøgningsskema om levering af fjernvarme tager processen med godkendelse af projekt, projektering, udbud og anlægsarbejde typisk seks måneder. Er der tale om et større projekt, kan processen tage længere tid.  

Klik her og find ansøgningsskemaet til levering af fjernvarme. Vedhæft dit ansøgningsskema i en mail til tilslutning@vestfor.dk.  
 
Nedgravning af fjernvarmerør kan evt. foretages som en del af den samlede entreprise ved nybyggeri. Også i disse tilfælde, er det også vigtigt at kontakte Vestforbrænding i god tid, inden byggearbejdet går i gang, da Vestforbrænding stiller en række konkrete krav til den nye installation.

Hvis du har nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte Salg hos Vestforbrænding, som kan hjælpe med spørgsmål om priser, ansøgningsproces og tekniske krav.