Skift til fjernvarme

Vestforbrænding er en af Danmarks største leverandører af fjernvarme, og vi udvider løbende vores net. Vestforbrænding har over de seneste år løbende sat fjernvarmeprisen ned, og ifølge Energitilsynet er Vestforbrænding blandt de fjernvarmeselskaber, der tager den laveste pris for fjernvarmen.

Fjernvarmerør Det er generelt en god forretning at skifte gas og olie ud med fjernvarme - og Vestforbrænding er et af landets billigste fjernvarmeselskaber.

Vestforbrændings pris er baseret på de faktiske omkostninger til produktion og distribution af varmen. Som kommunalt fjernvarmeselskab må vi ikke generere overskud. Indtægterne fra fjernvarmesalg bruges til at fastsætte prisen på fjernvarme året efter, og alle besparelser og forbedringer går direkte videre til vores kunder. Det giver dig tryghed for, at du også fremover er sikret billig varme.

Hvad skal jeg gøre for at få fjernvarme?
Hvis du bor i et af de områder af Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor Vestforbrænding etablerer fjernvarme, bliver du i god tid inden gravearbejdet går i gang kontaktet af Vestforbrænding. Hvis du er i tvivl, om din ejendom ligger i det område, hvor der kommer fjernvarme, kan du søge på din adressedette kort.

Vestforbrænding kan framelde din naturgasinstallation hos HMN. Naturgaskedlen bliver demonteret, samtidig med at den nye fjernvarmeinstallation bliver etableret. Arbejdet bliver koordineret, så der bliver minimal afbrydelse af varme og varmt brugsvand. I langt de fleste tilfælde vil dette arbejde blive udført inden for én arbejdsdag.