Om projektet

I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune ændrer Vestforbrænding varmeforsyningen i store dele af kommunen fra naturgas til fjernvarme. Det sker som led i en ny grøn og bæredygtig strategi.

Lyngby-Taarbæk Kommune har høje ambitioner på klimaområdet og ønsker at skabe en varmeforsyning, der er baseret på fossilfri brændsler. Formålet er at sænke udledningen af CO2 mest muligt. Kommunen har som mål at reducere CO2-udledningen med 25 % i 2025 i forhold til 2015. Tidligere var målet at reducere CO2-udledningen med 20% i 2020 i forhold til 2008, men dette mål blev allerede nået i 2016, så kommunen satte nye ambitiøse mål.
 
Udrulning af fjernvarme i etaper
På nuværende tidspunkt er den første del af projektet - Etape A - ved at blive etableret. Etape A dækker områder i Kongens Lyngby og Fortunbyen. Hele udførelsen for Etape A forventes at foregå i perioden ultimo 2013 – 2018.

Næste skridt i etableringen af fjernvarme i Lyngby er Etape B1, som blev vedtaget i starten af 2017. Den nye etape af fjernvarmeudvidelsen dækker de områder, som er ved at blive bygget langs DTU og Helsingørmotorvejen samt forsyning af Novozymes kommende byggeri på østsiden af motorvejen. Desuden dækker etapen Hjortekær, Eremitageparken og Trongårdsskolen. 

Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Kommune undersøger mulighederne for at etablere fjernvarme i en endnu større del af kommunen - Etape B2. Det er endnu ikke fastlagt præcis, hvilke områder der vil blive omfattet af en eventuel Etape B2. 
 
Grøn energi til vidensbyen
Omstilling til grøn og bæredygtig fjernvarme er en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes vidensbystrategi. I et tæt samarbejde med erhvervslivet og DTU arbejder kommunen på at fremme energibesparelser, energirenovering, innovation og udvikling af fremtidens bæredygtige løsninger.
 
Mindre CO2 - mere miljø
Fjernvarme er en af de mest miljørigtige opvarmningsformer og har et kæmpe potentiale i forhold til at reducere CO2-udslippet fra opvarmning af boliger. Fjernvarme udnytter energien bedre end traditionelle opvarmningsformer og giver mulighed for at benytte nye CO2-venlige teknologier til produktion af varme. Som minimum kan man reducere CO2-forbruget til opvarmning af en ejendom med 75 %, hvis man skifter fra gas til fjernvarme. Vestforbrænding udnytter overskudsvarmen fra affaldsforbrænding til at producere fjernvarme, og løser dermed to miljøudfordringer – affald og varme – på én gang.
 
Fjernvarme er fremtidssikret
Fjernvarme er en velafprøvet teknologi. Det er en effektiv og sikker opvarmningsmetode, der understøtter brugen af vedvarende energi og giver mulighed for at anvende fremtidens brændsler og energikilder. Stort set alle former for brændstoffer og energikilder kan anvendes til at levere varme ud i fjernvarmerørene. Så uanset, hvordan vi vælger at indhente fremtidens energi, kan fjernvarmenettet lede varme ind i din ejendom. Det betyder tryghed for levering af varme – både i dag og i morgen.