Vestforbrænding udveksler varme med DTU

Vestforbrænding har indgået en aftale med Danske Commodities (DCG), der leverer fjernvarme på DTU, om at udveksle varme. Anlægsarbejdet, som er en del af Etape B1 af fjernvarmeudvidelsen i Lyngby, er i fuld gang.

På en kold vinterdag, eller hvis Vestforbrænding fx har problemer med forsyningen, kan vi få behov for at kunne levere varme til vores kunder i Lyngby fra andre kilder end fra vores kraftvarmeanlæg i Glostrup. I stedet for at bygge et nyt varmeværk i Lyngby har vi indgået en aftale med Danske Commodities (DCG) om at udveksle varme mellem de to selskaber. Det betyder, at vi kan udnytte den eksisterende kapacitet på DTU’s kraftvarmeværk. Det er både en mere miljøvenlig og en billigere løsning for vores og DCG’s kunder end at bygge et lokalt reserve- og spidslastanlæg.

Gravearbejde ved DTU
Vestforbrænding er allerede i fuld gang med at lægge den fjernvarmeledning i jorden langs Anker Engelundsvej, der skal forbinde Vestforbrændings fjernvarmesystem og DCG´s kraftværk. Vi forventer, at etablering og idriftsættelse sker hen over sommeren og i det tidlige efterår, så vi er klar til varmesæsonen 2018/19.

Etape B1 i gang
Arbejdet med at få fjernvarmerør i jorden til Etape B1 er også i fuld gang. Etape B1 dækker nybyggerierne på Dyrehavegårds jorde - herunder forsyningen til Novozymes nye byggeri - og tracéet mellem Helsingørmotorvejen og Lundtoftegårdsvej. På vestsiden af motorvejen graves der i øjeblikket langs Anker Engelundsvej og langs Lundtoftegårdsvej, hvor gravearbejdet ikke kan undgås at påvirke trafikken. Sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune planlægger vi arbejdet, så det generer trafikken mindst muligt.