Pæne veje tager tid

Din vej bliver først rigtig pæn igen året efter, at Vestforbrænding er færdige med at grave de nye fjernvarmerør ned. For at undgå, at din nye asfalt bliver ujævn, er det nemlig vigtigt, at underlaget får lov til at sætte sig over en vinter, inden vi lægger det øverste slidlag.

- 04-08-2016

Vestforbrænding lægger stor vægt på at genetablere veje og beplantning, så snart vi er færdige med at grave fjernvarmerør ned. Alligevel oplever mange, at deres vej ikke ser så pæn ud, når genetableringen tilsyneladende er færdig. Det er der en god grund til.

”Når vi genetablerer veje, gør vi det i første omgang uden det øverste slidlag, som er den pæne, glatte, sorte asfalt, vi kender. Det gør vi for at undgå, at asfalten sætter sig, når det bliver vinter. Skiftende frost og tø får underlaget til at give sig, så vi bliver nødt til at lappe på den nye asfalt kort tid efter, den er lagt,” forklarer projektleder John Blaabjerg fra Vestforbrænding.

I det første år efter gravearbejdet må du derfor leve med den grovere asfalt, som ligger under det øverste slidlag. Når det har været vinter, og termometeret igen sniger sig op på behagelige temperaturer, kommer Vestforbrænding tilbage til din vej og lægger flot, ny asfalt der, hvor vi har gravet. På den måde holder asfalten sig pæn i længere tid. 

Umiddelbart efter, at vi er færdige med at grave i dit område genetableres din vej, som på billedet til venstre - uden det øverste slidlag. Efter en vinterperiode kan det øverste pæne slidlag etableres, som vist på billedet til højre.