Nu kommer fjernvarmen til centrum af Lyngby

I løbet af det næste år bliver meget af det centrale Lyngby forsynet med fjernvarme. Det betyder gravearbejde, der kan give gener for trafik og parkeringsforhold.

- 04-08-2016

Fra midten af april 2016 og et år frem arbejder Vestforbrænding med at få grøn og billig fjernvarme frem til boliger og erhverv i midten af Lyngby. Især frem til efteråret 2016 bliver gravearbejdet synligt i område 10B. Det strækker sig fra krydset mellem Klampenborgvej og Lyngby Hovedgade, ned forbi Rådhuset til Jernbanepladsen, nordvest på langs Omfartsvejen til Baadfarten, hen til rundkørslen ved Lyngby Bibliotek og tilbage langs Lyngby Hovedgade til Klampenborgvej.
 
”Selve anlægsarbejdet med at få rør i jorden kommer til at foregå over 6-8 måneder. Herefter bruger vi 3-4 måneder omkring årsskiftet på at få de enkelte kunders installationer på plads. Og i 2017 kan vi så afslutte reetableringen, så området kommer til at ligne sig selv igen,” fortæller projektleder Kim David Bretting fra Vestforbrænding.
 

Skole får varme i sommerferien

Vestforbrænding lægger stor vægt på, at anlægsarbejdet skal genere beboere, erhvervsliv og andre, der kommer i området, mindst muligt. Men når der skal graves rør ned, fylder det i gadebilledet – især i et område som Lyngby bymidte, hvor der ikke er meget plads at tage af.
”Bygningerne ligger tæt. Der er meget færdsel. Og mange har behov for at kunne parkere deres bil. Så det kan godt være en udfordring at lave anlægsarbejder, uden at der kommer for mange gener. Vi forsøger sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune at planlægge anlægsarbejdet, så borgere og handlende mærker så lidt som muligt til arbejdet. For eksempel er det planen, at anlægsarbejdet ind til Lyngby Privatskole kommer til at foregå i sommerferien, så vi kan få miljørigtig varme ind til skolen uden at forstyrre dagligdagen for meget,” siger Kim.
 
I nogle perioder vil der også være arbejder med store maskiner, der både fylder og larmer. Blandt andet er der strækninger, hvor det er muligt at bore fjernvarmeledningerne ned. Det betyder større maskiner i en kortere periode – til gengæld slipper man for at grave veje op. 
 

Færre parkeringspladser og mindre plads på vejene

Konkret kommer anlægsarbejdet til at betyde, at der i perioder vil være færre tilgængelige parkeringspladser i området. Gravearbejdet kommer også til at påvirke trafikken, da der skal ligges rør ned langs med flere vejstrækninger. Og som gående kan man også komme til at støde på afspærringer.
 
”Vi har sikkerheden helt i højsædet. Så når vi spærrer områder af, er det for at passe godt på dem, der færdes i de områder, hvor vi graver,” siger Kim.