Lyngby-udvidelsens Etape B i høring

Vestforbrænding har udarbejdet et projektforslag om Etape B af fjernvarmeudvidelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er sendt i høring af kommunen. Projektforslaget dækker både en ny samkøring af Vestforbrændings net med DTU-HF, Norfors og Mølleåværket, levering af fjernvarme til nye bebyggelser og konverteringer fra gas til fjernvarme.

- 01-11-2016

Etape B er næste store skridt i den strategiske energiplan, som Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i 2013. I energiplanen har Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Vestforbrænding sat rammerne for udvidelsen af fjernvarmenettet i kommunen. Etape A, som er i fuld gang med at blive gennemført, dækker centrum af Lyngby, Carlshøj og Fortunbyen samt området syd for centrum. Hvis Etape B vedtages, kan borgere og virksomheder i dele af Virum-Sorgenfri, ved Hjortekær og Eremitageparken, på vestsiden af DTU og i de nye områder, som er ved at blive bygget langs DTU og motorvejen også se frem til at få leveret grøn fjernvarme fra Vestforbrænding.

”Det er endnu langt fra endelig afklaret, hvordan Etape B – hvis den bliver vedtaget – bliver udformet. Men i projektforslaget er det nu muligt at se Lyngby-Taarbæk Kommune og Vestforbrændings bedste bud på, hvordan endnu flere kan blive forsynet med fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune fremover,” siger energichef Per Wulff fra Vestforbrænding.

Se et kort over Etape B

Samkøring af net skaber synergi

Etape B er blevet delt op i to selvstændige projektforslag - B1 og B2. Opdelingen er foretaget for at adskille den del af projektet, der handler om samkøring af fjernvarmenet og etablering af fjernvarme i ny bebyggelse med den del, der vedrører konverteringer fra gas til fjernvarme.  Dette er gjort for at lette beslutningsprocessen omkring Etape B1, som Vestforbrænding gerne vil igangsætte arbejdet med snarest muligt. 

B1 dækker en ny forbindelse mellem DTU-HF og Norfors eksisterende fjernvarmenet og Vestforbrændings net samt mulighed for at udnytte overskudsvarmen fra Mølleåværket.

”Vi er rigtig glade for at have indgået et samarbejde med DTU-HF og Norfors om udformningen af et fremtidigt aftalekoncept, der kan gøre det muligt at udveksle fjernvarme. Ved at samkøre nettene kan alle parter opnå besparelser. Vi kan hver især udnytte overskudsvarmen hos hinanden, og dermed opnår vi et meget mindre behov for reserveforsyning og spidslast. Den økonomiske gevinst ved at forbinde de enkelte net fordeles mellem alle parter, og kommer dermed i sidste ende alle vores kunder til gode,” fortæller Per Wulff.

Etape B1 indeholder desuden forslag om at forsyne til de nye bebyggelser langs DTU og motorvejen – det såkaldte tracé – og Novozymes, som bygger et nyt erhvervsområde øst for motorvejen, med fjernvarme.

Konverteringer skal være samfundsøkonomisk fordelagtige

Projektforslaget for Etape B2 indeholder et forslag om at konvertere en række områder i Lyngby-Taarbæk Kommune fra naturgas til fjernvarme. Det drejer sig om områder i Virum-Sorgenfri, Hjortekær, Eremitageparken og på vestsiden af DTU i området omkring Lyngby stadion.

Udvælgelsen af de områder, som er inkluderet i projektforslaget er baseret på, at det skal være samfundsøkonomisk fordelagtigt at omlægge fra naturgas til fjernvarme. Det betyder, at det primært er områder med tæt bebyggelse – erhverv og etageejendomme – som er inkluderet i projektforslaget. På nuværende tidspunkt er det ikke samfundsøkonomisk fordelagtigt at omlægge større villakvarterer fra naturgas til fjernvarme.

Fra projektforslag til gravearbejde

Inden projektforslagene for Etape B1 og B2 kan blive vedtaget, skal de først i høring. Det er den proces, der nu er i gang. Herefter behandler Teknik- og Miljøudvalget projektforslaget og høringssvarene, inden kommunalbestyrelsen efter planen i januar 2017 tager stilling til projektforslagene. Den endelige udformning af Etape B bliver altså godkendt af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

”Lige så snart vi har en afgørelse, begynder vi at planlægge udrulningen af fjernvarme i de nye områder. For Etape B1 kan arbejdet allerede gå i gang i starten af 2017, mens udrulningen til Etape B2 kommer til at forløbe over adskillige år. Etape A er i fuld gang og er planlagt til at løbe indtil 2018. Arbejdet med Etape B2 vil formentlig starte op i forlængelse af det – måske med noget overlap,” siger Per Wulff. 

Om der kommer fjernvarme i de enkelte områder, afhænger i sidste ende også af tilslutningen hos slutbrugerne.

”Der er ikke tilslutningspligt, så det er op til den enkelte virksomhed, boligforening og boligejer, om de vil tilslutte sig. For at det kan betale sig at udrulle fjernvarme i de enkelte mindre områder, er det afgørende, at nok kunder er interesserede i at få grøn varme fra Vestforbrænding,” forklarer Per Wulff.