Gravearbejde ved Likørstræde og Jernbanepladsen

I øjeblikket arbejder Vestforbrænding på Jernbanepladsen foran Lyngby Station og i området ved Likørstræde.

Vi forventer, at gravearbejdet kommer til at foregå fra starten af marts til midten af maj 2018.

Arbejdet ved Likørstræde igangsættes efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune i fem etaper for at genere butikker og udeliv mindst muligt. De fem etaper er markeret på nedenstående skitse over, hvor der skal graves ud til fjenvarme. Gravearbejdet startes ved Etape 1, da der her er udeservering fra café ved godt vejr. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige præcis, hvornår de enkelte etaper påbegyndes og afsluttes. 

Trafik og parkering
Vestforbrænding planlægger gravearbejdet langs Likørstræde og ved Jernbanepladsen, så det generer fodgængere og bilister mindst muligt. Vi graver ud i etaper og foretager en del arbejde om natten for at opretholde trafikken. Der er passage for fodgængere på Likørstræde og de omkringliggende gangstier i hele perioden. 

Det kan ikke undgås, at gravearbejdet og opbevaring af materialer kommer til at påvirke antallet af ledige parkeringspladser i området. Ved at inddele arbejdet i etaper forsøger vi at bibeholde så mange parkeringspladser som muligt. Antallet af handicappladser bliver opretholdt, men flyttet i perioden for gravearbejdet. 

Busstoppested på Jernbanepladsen flyttes efter nærmere aftale med MOVIA.