Gravearbejde fortsætter på Gl. Lundtoftevej

- 04-08-2016

Naboerne til gravearbejdet på Gl. Lundtoftevej på væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Et overløbsrør, som sørger for bortledning af regnvand, er desværre blevet ramt i forbindelse med en boring af fjernvarmerøret under Gl. Lundtoftevej. Det betyder, at genetableringen af vejen bliver forsinket.

Vestforbrænding arbejder i øjeblikket tæt sammen med vandforsyningsselskabet i området for at finde en løsning på reparation af overløbsrøret.

Vestforbrænding beklager meget de gener, som gravearbejdet medfører for naboerne. Vi prioriterer at få arbejdet færdigt hurtigst, men kan ikke melde en endelig tidsplan ud, før der er fundet en model for, hvordan røret skal repareres.