Etape A færdiggøres i 2018 og 2019

Etape A af udrulningen af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune nærmer sig at være på plads.

Både gravearbejde og etablering af kundeinstallationer er afsluttet i langt de fleste områder af fjernvarmeprojektets Etape A, der dækker centrale dele af Kongens Lyngby og Fortunbyen. Syd-vest for Lyngby-motorvejen er alle rør lagt i jorden og alle, der har sagt ja til fjernvarme, er blevet tilsluttet.

I centrum af Lyngby og i Fortunbyen udestår enkelte arbejder, som vil blive afsluttet i løbet af 2018 og 2019. Arbejdet planlægges under hensyn til øvrig lokalplanlægning eller andre anlægsarbejder.