De fleste vælger fjernvarme

Rigtig mange borgere og virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune kan i disse måneder glæde sig over at få billigere og mere miljøvenlig varme i radiatorerne.

- 11-01-2017

Vestforbrænding kan se frem til at levere over 110.000 MWh fjernvarme til Lyngby om året, når alle, der har sagt ja til fjernvarme i Etape A – den første del af fjernvarmeprojektet i Lyngby – har fået fjernvarme. Til sammenligning bruger et 130 m2 hus 18,1 MWh i gennemsnit per år.

Mange siger ja til fjernvarme

Langt de fleste siger ja tak, når de får tilbuddet om at skifte til fjernvarme. I alt har Vestforbrænding kunnet tilbyde ejendomme med et samlet forbrug på ca. 120.000 MWh at få fjernvarme – hvoraf kunder med et samlet forbrug på 110.000 MWh har takket ja. Det svarer til en samlet tilslutningsprocent på 91%. 

Fordi fjernvarmen udrulles på forskellige tidspunkter i de enkelte områder har nogle endnu ikke haft deadline for at sige ja til fjernvarme – så tilslutningsprocenten kan nå at blive endnu højere.

 

Fjernvarme på vej til flere

I de sidste par måneder og i løbet af den næste tid bliver rigtig mange nye kunder tilsluttet fjernvarme. Hovedledningen er kommet i jorden, så næste skridt er mange steder at få tilsluttet de enkelte kunder. For eksempel er tilslutningen af de store boligforeninger i området ved Carlshøjvej og Lyngbygårdsvej i fuld gang. 

I hele 2016 blev der tilsluttet fjernvarmekunder svarende til 17.250 MWh i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vestforbrænding forventer at tilslutte endnu flere kunder i 2017.