Her graver vi

Følg med i, hvornår vi graver i dit område.

 
Du kan se, hvornår vi graver og arbejder med kundeinstallationer i dit område på dette kort. Klik på de enkelte områder, for at få mere information om, hvornår Vestforbrænding forventer at påbegynde og afslutte arbejdet i områderne.

For at få grøn og bæredygtig fjernvarme hurtigst muligt ud til kunderne i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder Vestforbrænding i øjeblikket flere steder på at etablere det nye fjernvarmenet. Et af målene er at blive færdige med gravearbejdet i områderne, hvor Letbanen skal køre, inden anlægsarbejdet med den går i gang, så gravearbejdet ikke forstyrrer den øvrige trafik.

Hovedledningen er snart færdigetableret og arbejdet med at etablere de mindre forgreninger er i gang. Efterhånden som vi kommer frem bliver flere og flere kunder tilsluttet fjernvarme. 

Gener
Arbejdet med at etablere det nye fjernvarmenet kan give gener i form af omkørsler, trafikreguleringer, støj og store lastbiler, der fylder i trafikken. For at begrænse generne mest muligt og for at komme hurtigt ud til kunderne, som har takket ja til miljøvenlig fjernvarme fra Vestforbrænding, har vi valgt at arbejde flere steder i byen samtidig.

Reetablering
I forbindelse med fjernvarmeudvidelsen er vi i enkelte tilfælde nødt til at beskære eller fjerne beplantning. Der vil selvfølgelig blive plantet nyt, så bevoksningen i Lyngby vil være fuldt reetableret ved projektets afslutning.
 
Den endelige reetablering af veje kan strække sig over en længere periode, da det undervejs er nødvendigt med en periode med frost for, at vejbanen ikke senere sætter sig.